Generelle betingelser - Utopia Adventure

Generelle betingelser

At sejle med Utopia

Alle deltagere ombord på Utopia, regnes som en del af skibets besætning. I særlige situationer forventes det derfor at du deltager i bådens drift, og det er altid kaptajnen ombord som træffer beslutninger på vegne af båden og dens besætning.


Betaling

En køjeplads er først endeligt booket, når betalingen er modtaget på Utopias bankkonto. Du betaler et depositum ved booking, og restbeløbet betales senest 3 måneder før påmønstring.


Afbestilling / sygdom

Ved afbestilling mindre end 2-4 måneder inden påmønstring, refunderes din indbetaling kun, såfremt at det lykkes at afsætte din køjeplads til en anden gæst. Dog modregnes et gebyr på 2500 dkk.

Ved afbestilling mindre end 1 måned inden påmønstring, refunderes din indbetaling ikke

Du er ikke berettiget til refusion fra Utopia i tilfælde af sygdom, men skal kontakte eget forsikringsselskab.


Transport til/fra båden

Utopia står alene for dit ophold, fra du påmønstrer båden, til du igen afmønstre på de aftalte datoer. Det er til hver en tid dit ansvar at transportere dig til og fra båden, og være klar til påmønstring på den aftalte dato. Såfremt du ikke møder op på datoen for påmønstring, kan du ikke være garanteret at komme ombord på båden senere, med mindre der ligger en forudgående aftale herom.

Kaptajnen påtager sig ikke at arrangere lokal transport til og fra båden.


Ansvarlighed og afmønstring i utide

Ved alvorlig forsømmelse af bådens regler, eller kaptajnens anvisninger, har kaptajnen lov til at bortvise dig fra båden. Du har lov til på eget ønske at afmønstre båden før aftalt tid. Ved afmønstring er det kaptajnen som beslutter hvor du vil kunne sættes af båden, og det er dit eget ansvar at transportere dig videre herfra.


Allergier, sygdom m.m.

Har du allergi eller sygdomme, skal dette oplyses til Utopia ved booking.


Pas og visum

Du skal have et gyldigt pas, som udløber tidligst 6 måneder efter din hjemkomst. Det er dit eget ansvar at sørge for visa til din rejse, i de lande det er påkrævet.


Sejlruten

Når man vælger at sejle med båd, kan forholdene altid ændre sig. Alle sejlruter er foreløbige, og kan ændre sig som følge af vind og vejrforhold, behov for reparationer, ændrede rejse eller samfundsforhold på destinationerne, politiske eller helbredsmæssige situationer eller andet. Kaptajnen kan til en hver tid ændre rute samt start og slut destination for et togt.

En ændret driftsplan giver ingen ret til refusion.


Vores ansvar

Utopia kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilte arrangementer, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn osv., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol.

Utopia forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for afmønstring, grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer den besætningen nogen form for kompensation. Utopia vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader på egen eller tredje person samt materielle skader.

Såfremt togtet ikke kan gennemføres helt eller delvis på grund af force majeure hæfter Utopia ikke for de manglende ydelser i det tidsrum, hvor hindringen foreligger.

Som force majeure betragtes hindringer som følge af krig, ekstreme vejrbetingelser, naturkatastrofer, ekstraordinære fredninger eller epizootiske sygdomme, andre sygdomme i vildtbestanden eller andre begivenheder som af sikkerhedsårsager umuliggør gennemførelsen af de aftalte ydelser. De anførte eksempler er ikke udtømmende. I sådanne forhold er det dit ansvar at dække uforudsete udgifter, såsom ophold, hjemtransport m.v.


Vaccinationer

Sørg for, at du har nødvendige vaccinationer. Vi anbefaler altid at du kontakter en god vaccineklinik eller læge i god tid inden afrejse, og følger deres anbefalinger.


Medicin

Vi har et blandet udvalg af medicin ombord. Det er dog til en hver tid dig eget ansvar at medbringe nødvendig medicin, både til behandling af egne lidelser, samt evt. rejsebetingede sygdomme, herunder malaria.


Forsikring

Det er vores klare anbefaling at du tegner en rejseforsikring hjemmefra, som dækker både bagage, ansvar for dig selv overfor skibet og andre ombord, sygdom, hjemsendelse, lokal indlæggelse samt andet.Utopia Adventure

Yield Generator (CVR: 36060387)

Espely 12

2610 Rødovre

Kontakt

Espely 12
2610 Rødovre

CVR: 36060387 (Yield Generator IVS)

icon_phoneCreated with Sketch.

Alle dage 09:00 – 22:00

Skriv til os / Ring mig op

Udfyld formularen, så vender kaptajn Morten eller Julien tilbage til dig så hurtigt vi kan.

* skal udfyldes